Sika Top Seal 107 KB (20kg)

Proizvođač: Sika
Šifra: 48

Cena od: 83,00 RSD

ikaTop® Seal-107 je dvokomponentni, paropropusni polimer-modifikovani cementni malter, koji se sastoji od tečnog polimera i smeše na bazi cementa sa specijalnim aditivima. SikaTop® Seal-107, kao zaštitni premaz, je u skladu sa zahtevima standarda EN 1504-2.

Upotreba:

SikaTop® Seal-107 se koristi za:
- Unutrašnju i spoljašnju hidroizolaciju i zaštitu betonskih podloga, cementnih maltera, opeka i blokova od vlage
- Zaštitu betonskih konstrukcija od uticaja soli za odmrzavanje i efekata mržnjenja i otapanja
- Krutu, paropropusnu, hidroizolaciju zidova u podrumima, kod izgradnje novih objekata kao i sanacije
- Popunjavanje pora, odn. šupljina
- Hidroizolaciju balkona i terasa i ostalih površina izloženih spoljašnjim vremenskim uslovima
- Hidroizolaciju podruma i suterena, rezervoara pitke vode
- Zaptivanje finih pukotina u betonskim konstrukcijama (koje nisu izložene pomeranjima)
- Malter za izravnavanje, kod radova na sanaciji betona SikaTop® Seal-107 može da se koristi za zaštitu betona, a naročito je pogodan:
- Za sprečavanje prodora (Princip 1, metoda 1.3 standarda EN 1504-9)
- Za kontrolu vlage (Princip 2, metoda 2.2 standarda EN 1504-9)
- Za povećanje otpornosti (Princip 8, metoda 8.2 standarda EN 1504-9)

Krakteristike

- Lako se nanosi četkom ili gleteriom u tankim slojevima
- Ne zahteva vodu
- Prethodno dozirane komponente
- Nanosi se ručno ili prskanjem
- Lako i brzo se meša
- Veoma dobra adhezija
- Pruža zaštitu betona od karbonizacije
- Pruža zaštitu od prodora vode
- Nema korozivan uticaj na čelik ili gvožđe
- Može se premazivati
- Paropropustan
- Atestiran za upotrebu u dodiru sa pitkom vodom

Boja:

Komponenta A: bela tečnost
Komponenta B: sivi prah
Smeša proizvoda: siva boja

Pakovanje: Pakovanja od 25 kg (džak od 20 kg i kanta od 5 kg). Cena po kg.

Molimo da pre kupovine proizvoda proverite validnost cena. Postoji mogućnost odstupanja navedene od stvarne cene.

SVE CENE SU SA PDV-om