Kotao Radijator Kraljevo Serija K

Proizvođač: Radijator Kraljevo
Šifra: 0001860
Opcije:

Šifra Naziv proizvoda Snaga Cena
1860 Kotao Radijator Kraljevo Serija K 18S kW 107.376,00
1975 Kotao Radijator Kraljevo Serija K 25S kW 118.644,00
1118 Kotao Radijator Kraljevo Serija K 33S kW 134.604,00
2467 Kotao Radijator Kraljevo Serija K 40S kW 150.900,00
1743 Kotao Radijator Kraljevo Serija K 50S kW 178.632,00
2468 Kotao Radijator Kraljevo Serija K 65S kW 228.384,00
2469 Kotao Radijator Kraljevo Serija K 80S kW 280.596,00

Cena od: 107.376,00 RSD

Kotlovi serije K imaju tzv. donje sagorevanje, pa su izrazito trajnožarajući. U zadnjem delu ložišta postavljene su vatrostalne opeke od samotnog temperaturski akomulirajućeg materijala. One se zagrevaju na temperaturu koja je dovoljna da sagori inače teško sagorljive čestice u dimnim gasovima. Poseduje veliki spremnik za ogrev, tako daje moguće celodnevno korišćenje kotlova sa jednim do dva punjenja. U zadnjem delu ložišta postavljene su vatrostalne opeke od samotnog temperaturski akomulirajućeg materijala. One se zagrevaju na temperaturu koja je dovoljna da sagori inače teško sagorljive čestice u dimnim gasovima.

Molimo da pre kupovine proizvoda proverite validnost cena. Postoji mogućnost odstupanja navedene od stvarne cene.

SVE CENE SU SA PDV-om