fbpx

LJubiše Miodragovića 11 N , 11160 Beograd

Kotao Radijator Kraljevo Serija C

Proizvođač: Radijator Kraljevo
Šifra: 0002470
Opcije:

Šifra Naziv proizvoda Snaga Cena
2470 Kotao Radijator Kraljevo Serija C 25 kW 106.422,00
2471 Kotao Radijator Kraljevo Serija C 33 kW 123.354,00
2472 Kotao Radijator Kraljevo Serija C 40 kW 129.528,00
2473 Kotao Radijator Kraljevo Serija C 50 kW 148.164,00

Cena od: 106.422,00 RSD

Radijator Kraljevo serije C je čelični kotao namenjen za čvrsto gorivo (drva i ugalj). Karakteriše se vioskim stepenom iskorišćenja a zbog tzv. gornjeg sagorevanja, najviši stepen iskorišćenja ostvaruju se ugljem, drvenim otpadom, biomasom, međutim pokazalo se da je iskorišćenje gotovo isto kada se kao ogrev koristi drvo tako da je ova karakteristika univerzalnosti ogreva izdvojila C kotao u proizvodnom programu. Kotlovi serije K Izrađuju se u serijama od 18 do 80kW. Za njihovu izgradnju koriste se limovi 4 i 5 mm u kotlovskom kvalitetu C1204 JUS standard odnosno Hll po DIN standardu. Kotlovi serije K imaju tzv. donje sagorevanje, pa su izrazito trajnožarajući. U zadnjem delu ložišta postavljene su vatrostalne opeke od samotnog temperaturski akomulirajućeg materijala. One se zagrevaju na temperaturu koja je dovoljna da sagori inače teško sagorljive čestice u dimnim gasovima.

Molimo da pre kupovine proizvoda proverite validnost cena. Postoji mogućnost odstupanja navedene od stvarne cene.

SVE CENE SU SA PDV-om