Električni kotao Impro Compact

Proizvođač: Impro
Šifra: 0002751
Opcije:

Šifra Naziv proizvoda Snaga Cena
2751 El. kotao Impro Compact 6 kW (1 gr.) 40.941,00
2753 El. kotao Impro Compact 8 kW (1 gr.) 40.941,00
1138 El. kotao Impro Compact 6 kW (2 gr.) 44.471,00
2753 El. kotao Impro Compact 9 kW (2 gr.) 44.471,00
8990 El. kotao Impro Compact 12 kW (2 gr.) 44.471,00
2755 El. kotao Impro Compact 18 kW 52.941,00
2756 El. kotao Impro Compact 24 kW 52.941,00
Cena od: 38.667,00 RSD

Impro električni blok kotao je formiran kao kompletna mini kotlarnica koja se sastoji od cirkulacione pumpe, ekspanzione posude i još čitavog niza sigurnosne opreme i automatike. Impro električni blok kotlovi se izrađuju u rasponu od 6 do 36kW snage u varijantama jednocevnog, dvocevnog radijatorskog razvoda i u varijanti višekružnog podnog sistema grejanja. Kotlovi za jednocevni i podni sistem grejanja su opremljeni sabirnikom i razdelnikom do najviše 5 grejnih krugova sa ventilima za balansiranje. Modeli su sa pumpom i posudom.

Šifra Naziv proizvoda Snaga Cena
2757 El. kotao Impro Compact + razdelnik (2 kruga) 6 kW (1 gr.) 42.353,00
2758 El. kotao Impro Compact + razdelnik (2 kruga) 8 kW (1 gr.) 42.353,00
2759 El. kotao Impro Compact + razdelnik (2 kruga) 6 kW (2 gr.) 45.882,00
2760 El. kotao Impro Compact + razdelnik (2 kruga) 9 kW (2 gr.) 45.882,00
2761 El. kotao Impro Compact + razdelnik (2 kruga) 12 kW (2 gr.) 45.882,00
2762 El. kotao Impro Compact + razdelnik (2 kruga) 18 kW 54.353,00
2763 El. kotao Impro Compact + razdelnik (2 kruga) 24 kW 54.353,00

Šifra Naziv proizvoda Snaga Cena
2768 El. kotao Impro Compact + razdelnik (3 kruga) 6 kW (1 gr.) 43.765,00
2770 El. kotao Impro Compact + razdelnik (3 kruga) 8 kW (1 gr.) 43.765,00
2771 El. kotao Impro Compact + razdelnik (3 kruga) 6 kW (2 gr.) 47.294,00
2772 El. kotao Impro Compact + razdelnik (3 kruga) 9 kW (2 gr.) 47.294,00
2773 El. kotao Impro Compact + razdelnik (3 kruga) 12 kW (2 gr.) 47.294,00
2548 El. kotao Impro Compact + razdelnik (3 kruga) 18 kW 55.756,00
2774 El. kotao Impro Compact + razdelnik (3 kruga) 24 kW 55.756,00

Šifra Naziv proizvoda Snaga Cena
2775 El. kotao Impro Compact + razdelnik (4 kruga) 6 kW (1 gr.) 45.176,00
2777 El. kotao Impro Compact + razdelnik (4 kruga) 8 kW (1 gr.) 45.176,00
2778 El. kotao Impro Compact + razdelnik (4 kruga) 6 kW (2 gr.) 48.706,00
2779 El. kotao Impro Compact + razdelnik (4 kruga) 9 kW (2 gr.) 48.706,00
2780 El. kotao Impro Compact + razdelnik (4 kruga) 12 kW (2 gr.) 48.706,00
2781 El. kotao Impro Compact + razdelnik (4 kruga) 18 kW 57.176,00
2782 El. kotao Impro Compact + razdelnik (4 kruga) 24 kW 57.176,00

 

Šifra Naziv proizvoda Snaga Cena
2784 El. kotao Impro Compact + razdelnik (5 krugova) 6 kW (1 gr.) 47.294,00
2785 El. kotao Impro Compact + razdelnik (5 krugova) 8 kW (1 gr.) 47.294,00
2786 El. kotao Impro Compact + razdelnik (5 krugova) 6 kW (2 gr.) 50.824,00
2787 El. kotao Impro Compact + razdelnik (5 krugova) 9 kW (2 gr.) 50.284,00
2788 El. kotao Impro Compact + razdelnik (5 krugova) 12 kW (2 gr.) 50.284,00
2789 El. kotao Impro Compact + razdelnik (5 krugova) 18 kW 59.294,00
2791 El. kotao Impro Compact + razdelnik (5 krugova) 24 kW 59.294,00


Molimo da pre kupovine proizvoda proverite validnost cena. Postoji mogućnost odstupanja navedene od stvarne cene.

SVE CENE SU SA PDV-om